iCANin potilasyhteistyö jatkuu aktiivisena

iCANin Potilas- ja kansalaisvaikuttamisen neuvottelukunta (POTKU) piti toisen varsinaisen kokouksensa perjantaina 28.8.

Potilaan osallisuus ja potilasjärjestöt ovat iCAN-lippulaivassa merkittävässä roolissa. Tavoitteena on, että potilaat ovat aktiivisesti mukana tutkimusten suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä. Tämän tavoitteen edistämiseksi iCANiin perustettiin Potilas- ja kansalaisvaikuttamisen neuvottelukunta, joka aloitti toimintansa keväällä 2020.

Neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää potilaan ja kansalaisten osallisuutta iCAN-lippulaivassa ja sen tutkimusprojekteissa, ideoida ja luoda toimintamalleja osallisuudelle, toimia linkkinä potilaiden kansalaisten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien välillä sekä ehdottaa konkreettisia toimia osallisuuden edistämiseksi.

Toisessa kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisista Suomen Akatemian rahoitushakemuksista sekä kansallisen yhteistyön merkityksestä yhteistyöstä täsmälääketieteen alan tutkimuksiin liittyen. POTKUn jäsenet pitävät tärkeänä yhdenvertaisuutta sekä yhteistyön lisäämistä alueellisten toimijoiden kesken. Kokouksessa käytiin keskustelua mm. siitä, että Kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) toiminnan käynnistyminen on tärkeää sekä potilaiden että tutkimusyhteistyön kannalta.

Neuvottelukunnan seuraava kokous pidetään marraskuussa. Kokousten välillä POTKUn jäsenistä muodostunut työryhmä kehittää iCANin potilaille ja kansalaisille suunnattua viestintää yhteistyössä iCANin viestintäpäällikön Anu Korhosen kanssa.

Lisätietoja

Arja Ryynänen
Potilas- ja kansalaisvaikuttamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja
045-1241248
arja.ryynanen@gmail.com

Mirjami Tran Minh
Potilasjärjestö- ja tutkimusyhteistyön koordinaattori
044 2405649
ican@helsinki.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *